zemesŽemės sklypo paskirties keitimas būtinas, kai sklype norima vystyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas. Žemės kaip ir pastato paskirtis turi atitikti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą. Žemės paskirtį reikia keisti tik tuomet, jei planuojama veikla yra negalima žemės naudojimo paskirtyje,  nurodytoje žemės sklypo nuosavybės dokumentuose.

Žemės paskirties keitimas atliekamas dviems būdais:

  • Rengiant formavimo ir pertvarkymo projektą.
  • Paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas, nerengiant teritorijų planavimo dokumento t.y. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Uždaryti Meniu