Įmonės pagrindinė veikla yra statybinė geodezija
Statybinė geodezija apima visus geodezinių matavimų darbus statybų 
aikštelėje.
Atliekant inžinerinius geodezinius tyrinėjimus statybų aikštelėje 
surenkama ir analizuojama esama geodezinė-topografinė medžiaga, 
sudaromas (esant būtinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas, sudaromas 
nuotraukos geodezinis pagrindas ir atliekami kiti paruošiamieji darbai.
Statybos darbų eigoje atliekami darbai
1) pastatų projektinių ašių nužymėjimas vietovėje;
2) pagalbinių ašių nužymėjimas vietovėje;
3) pastato dalių ar statybos etapų kontrolinės (išpildomosios) 
geodezinės nuotraukos sudarymas;
4) aukščių perkėlimo darbai;

Uždaryti Meniu